502 293 668
kontakt@papierowezdjecia.pl

Dane pobierane automatycznie podczas wizyty

W czasie Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, system automatycznie pobiera dane o użytkowniku takie jak: adres IP komputera, typ przeglądarki internetowej i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te służą do celów statystycznych, jak również w celu ewentualnej, późniejszej identyfikacji osoby, która próbowała działać na szkodę lub zakłócała prawidłowe działanie systemów informatycznych naszej firmy. 

Dane gromadzone podczas rejestracji

Podczas rejestracji nie wymagamy od klienta wprowadzenia swoich pełnych danych osobowych. Wymagane pola podczas rejestracji to email i hasło. Podczas rejestracji przyszły użytkownik zostanie poproszony o ustalenie hasła, które będzie służyć do identyfikacji i ochrony zgromadzonych danych. 

Dane gromadzone do realizacji zamówień

Do zrealizowania zamówienia wymagamy podania pełnych danych teleadresowych tj. dane do przesyłki (pełny adres odbiorcy, numer telefonu, a w przypadku faktury VAT - danych firmy z numerem NIP). Podane dane są zapisywane w bazie danych w celu ułatwienia realizowania ewentualnych, późniejszych zamówień w naszym serwisie oraz w celach statystycznych i reklamacyjnych. 

Dane zbierane podczas kontaktu z naszą firmą

W przypadku kontaktu poprzez formularz na stronie internetowej, bądź za pośrednictwem telefonu, wymagamy od klienta podania imienia, nazwiska, adresu e-mail, bądź nazwy użytkownika w przypadku, gdy klient jest zarejestrowany w serwisie. Dane te będą służyły do ułatwienia kontaktu i identyfikacji naszych klientów. 

W jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane?

Dane osobowe i dane kontaktowe zbierane podczas rejestracji, służą do obsługi transakcji i są niezbędne do jej sfinalizowania. Dodatkowo dane te ułatwią kontakt z klientem i posłużą do jego identyfikacji. Podany adres zamieszkania jest domyślnym adresem dostarczenia zlecenia. W przypadku płatności elektronicznych (np. kartą kredytową) Państwa dane zostaną przekazane firmie autoryzującej transakcje płatnicze. 

Wgląd w dane osobowe i ich edycja

Każdy użytkownik naszego systemu ma możliwość wglądu w swoje dane osobowe i ich poprawę. Operacji tej można dokonać wyłącznie po zalogowaniu się na swoje konto i kliknięciu na odnośnik „profil”, który prowadzi do strony z gotowym formularzem edycji. 

Zabezpieczenie danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe klientów, są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych, która jest strzeżona przed dostępem dla osób trzecich. Serwery przechowujące dane są umieszczone w naszych prywatnych serwerowniach, pod stałym nadzorem doświadczonych administratorów. W przypadku przesyłania danych do firmy autoryzującej płatności elektroniczne, strumień danych przesyłany jest przy użyciu zabezpieczonego protokołu SSL (Secure Socket Layer). 

Zmiana polityki prywatności

Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmian lub zastąpienie niniejszej polityki prywatności nową formą. Jednakże podkreślamy, że żadne zmiany w treści polityki prywatności nie będą wpływały na pogorszenie bezpieczeństwa, a nasza firma dołoży wszelkich starań, aby standard ten był za każdym razem wyższy. 

Kontakt

Firma e-world.pl s.c. ul. Fijałkowskiego 20 , 94-245 Łódź  jest bezpośrednio odpowiedzialna za zbieranie i przechowywanie danych osobowych naszych klientów. W przypadku pytań i chęci uzyskania szczegółowych informacji dotyczących bezpośrednio polityki prywatności, należy wysłać mail na adres kontakt@papierowezdjecia.pl dostępny w zakładce kontakt stronie internetowej serwisu www.papierowezdjecia.pl